Publi-trailer te koop of te huur

Hoe bekom ik een HK-nummer (honden en katten)

Voor een HK-nummer (Honden Katten-nummer waar soms naar gevraagd wordt in advertenties met honden en katten) kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:

FOD Volksgezondheid
Dienst "Dierenwelzijn en CITES"
Eurostation II, Victor Hortaplein 40
bus 10 - 1060 Brussel
Tel. 02 524 74 11
Contact: Lieve Parent
e-mail e-mail: dierenwelzijn@health.fgov.be

 

Andere onderwerpen